KOLLAM DISTRICT
AREAMANAGERASSIT.MANAGERACCOUNTANTCASHIERCLERKGRAMASEVAKAR
PATHANAPURAM1111325
KOTTARAKKARA1111325
CHADAYAMANGALAM1111325
KUNNATHUR1111325
KARUNAGAPPALLY1111325
CHAVARA1111325
KUNDARA1111325
KOLLAM1111325
ERAVIPURAM1111325
CHATHANNUR1111325
PUNALUR1111325